De Vrienden van Heinenoord

VANAF 1 JUNI 2021 VINDT U DE INFORMATIE EN ACTIVITEITEN VAN DE VRIENDEN VAN HEINENOORD OP DE NIEUWE WEBSITE:

WWW.VRIENDENVANHEINENOORD.NL

“De Vrienden van Heinenoord” wil de bewoners graag vertegenwoordigen bij gezamenlijke belangen. Bij de gemeente, het waterschap en andere organisaties waar Heinenoorders mee te maken hebben. Belangenbehartiging voor heel Heinenoord dus, van Goidschalkxoord, via dorp Heinenoord, Blaaksedijk, Boonsweg tot aan Kuipersveer.

De Vrienden van Heinenoord vertegenwoordigen u o.a. in de werkgroep Buitenzomerlanden m.b.t. de inrichting van het gebied boven het dorp tussen het haventje en de A29.

Het haventje