Actuele stand van zaken

28 april 2023

De corona epidemie heeft grote invloed gehad op de werkzaamheden van de werkgroep. Bijna twee jaar vertraging…. Gelukkig heeft de werkgroep de draad weer op kunnen pakken.

Inmiddels is het eind april 2023. De leden hebben niet stilgezeten. Er is regelmatig overlegd over het proces voor de herinrichting van de Buitenzomerlanden. Over de manier waarop we Heinenoorders informeren en hoe de mening en de stem van de bewoners het best kon worden gepeild en opgehaald. Uiteindelijk is dat heel goed gelukt!

Recent zijn de bewoners geïnformeerd over het proces, de enquête en het doel daarvan. De oproepen voor de deelname aan de enquête zijn verspreid en het invullen ervan is in volle gang. De enquête is nog in te vullen tot en met 29 mei! We hopen op een heel grote respons!

21 juni 2021

Op dinsdag 29 maart en woensdag 20 april kwam de werkgroep weer bijeen. De volgende vraag stond centraal: Hoe betrekken wij de inwoners van Heinenoord zo goed mogelijk in dit proces en hoe zorgen wij ervoor dat iedereen zijn mening kan geven?

Gewenste aanpak participatieproces

De werkgroep werkt met elkaar aan een gewenste aanpak voor het participatieproces voor de inrichting van het gebied boven Heinenoord. In de werkgroep hebben wij gemerkt dat inhoud en proces niet volledig van elkaar te scheiden zijn. De afspraak is dat de werkgroep besluiten neemt over het proces. De besluiten over de inhoud leggen wij eerst voor aan de inwoners van Heinenoord.

De werkgroep wil op korte termijn alle inwoners van 16 jaar en ouder uitnodigen om hun mening te geven over de inrichting van het gebied de Buitenzomerlanden. Dat gaan we doen met een waardenonderzoek (vergelijkbaar met een volksraadpleging). In het waardenonderzoek kunt u aangeven wat u belangrijk vindt voor en in het gebied boven Heinenoord. Om dit op een deskundige en goede manier te doen, is de hulp ingeroepen van het onderzoeksbureau Motivaction. Motivaction is een onafhankelijk en gecertificeerd bureau waardoor de kwaliteit en de anonimiteit van u als deelnemer is gewaarborgd.

De uitkomst van het waardenonderzoek wordt door grondeigenaar a.s.r. en ontwikkelaar REF in afstemming met de werkgroep gebruikt om verschillende scenario’s voor het gebied uit te werken. Met een scenario bedoelen we een inrichtingsschets van hoe het gebied eruit kan zien. Vervolgens toetst a.s.r. of deze scenario’s financieel haalbaar zijn. De gemeente kijkt ook mee op de haalbaarheid van de scenario’s. De uiteindelijke scenario’s voor het gebied worden in afstemming met de werkgroep aan de inwoners van Heinenoord gepresenteerd. Het doel is dan om met elkaar te komen tot een gewenst scenario voor het gebied.

In juni ontvangen inwoners uit Heinenoord een brief met een link naar het waardenonderzoek

Bureau Motivaction werkt in afstemming met de werkgroep het waardenonderzoek uit. Zodra de datum bekend is waarop we de vragenlijst voor het waardenonderzoek gaan uitzetten, delen we dat in deze nieuwsbrief. Inwoners die niet de mogelijkheid hebben om de vragenlijst digitaal in te vullen, kunnen telefonisch contact opnemen met het onderzoeksbureau.