Over de kaders

Wereldwijd is te merken dat er een energieprobleem is, waarvan ook nog eens duidelijk wordt dat dat groter wordt. Ook in de Hoeksche Waard is sprake van deze realiteit. Overal ter wereld wordt nagedacht over oplossingen voor de tekorten van de traditionele energievoorziening. Organisaties, landen, parlementen, provincies, gemeentes enz. formuleren doelen, regels, wetten. Dat gebeurt in de tijd dat er veel druk is, een gebrek aan ervaring, actuele kennis en onvoldoende zicht op een stabiele wereldeconomie.

De politiek, bewoners, commerciële instellingen, voor- en tegenstanders, social media. Alles en iedereen roept of roeptoetert…Met elkaar in gesprek gaan en blijven blijkt heel moeilijk. Veel gesprekspartners spreken vanuit een eigenbelang. Of paniek. Geen werkzame basis voor succes. Toch is dat waar de wereld in de Hoeksche Waard ook mee te maken heeft…

De Vrienden van Heinenoord signaleren en leggen vingers op zere plaatsen door aan zoveel mogelijk tafels te zitten. Om de wereldwijde uitdaging te vertalen voor bewoners willen we dat op lokaal niveau beperken tot de gevolgen van die uitdaging voor de Hoeksche Waard en voor Heinenoord in het bijzonder.

Op deze website verzamelden we documentatie van kaders waarmee we van doen hebben. Wereldwijd, Europees, landelijk en lokaal. Op zich al een uitdaging omdat feiten en meningen vaak lastig te onderscheiden zijn voor een leek.