Vragen aan de raadsfracties

Raadzaal gemeente Hoeksche Waard

Op 30 april 2021 stelden we de onderstaande vragen aan de leden van de gemeenteraad. Op deze vragen werd door slechts een klein aantal fracties gereageerd. Ook de inspreekbeurten van ons leverden slechts van 1 fractie 1 vraag op: of we wel voor duurzaamheid waren….. Tekenend voor de houding van onze toenmalige raadsleden. Het benul van bewonersparticipatie, laat staan gewoon luisteren en nadenken buiten de fractiemores was niet erg groot…. Sindsdien is er wel iets veranderd maar is er ook nog een weg te gaan. Pas nu werden in de raad vragen gesteld die wij ze 1 jaar geleden al stelden…..Daarom blijven de Vrienden van Heinenoord zich scherp en kritisch inzetten opdat de wensen van de Heinenoorders echt gehoord worden.

Datum: 30-04-2021

Geachte fractievoorzitters,

De Vrienden van Heinenoord heeft deze week in een e-mail vragen gesteld aan wethouder Piet van Leenen.

Wij zijn nieuwsgierig naar het standpunt van uw fractie. Wij hebben dan ook de volgende vragen voor u geformuleerd;

 1. In hoeverre bent u op de hoogte van de plannen rondom het wind- en zonnepark?
 2. Heeft u de locatie bezocht om kennis te nemen van de grootte en impact?
 3. In hoeverre bent u op de hoogte van de zorgen over gezondheid van bewoners?
 4. Wat is het standpunt van uw partij ten aanzien van:
  1. Uitslag enquête Vrienden van Heinenoord?
  2. Stelling B&W m.b.t. uitgangspunt dat er een besluit zou zijn genomen middels de visie Buitenzomerlanden?
  3. Zorgen over gezondheid?
  4. Uitvoering participatie?
  5. Zorgen omtrent overlast en financiële gevolgen (derving woningwaarde) voor de omwonenden?
 5. Onevenredige belasting dorp Heinenoord (windturbines EN groot zonnepark)?
 6. Wat is uw reactie op de door ons gestelde vragen?
 7. Welke actie(s) gaat u ondernemen in uw rol en verantwoordelijkheid van gekozen vertegenwoordiger m.b.t welzijn en gezondheid van de bewoners?

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Uiteraard beantwoorden wij graag uw vragen.

Met vriendelijke groet,

Ben Smit
Initiatiefnemer & woordvoerder