Beleid overheid: Europa, rijk, provincie, gemeente

Onze gemeente Hoeksche Waard is verantwoordelijk voor het afgeven of weigeren van vergunningen voor o.a. het uitvoeren van energie gerelateerde projecten. Om dat zo goed mogelijk te kunnen is er kaderstellend beleid ontwikkeld door alle bovengenoemde overheden. Daarnaast wordt vaak advies gevraagd van externe deskundigen. Soms is het beleid (de wet) duidelijk genoeg, vaak niet. Er is dan ruimte om af te wijken of in ieder geval de discussie aan te gaan over de aanvraag. Dat leidt regelmatig tot rechtszaken die in de Raad van State of zelfs het Europees Hof van Justitie beslecht moeten worden.

De gemeente is verantwoordelijk voor de controle van de uitvoering van de vergunde werkzaamheden in de eigen gemeente.

We verwijzen op deze pagina naar beleidsstukken en afspraken die passen bij de thema’s die de Vrienden van Heinenoord aangaan.

Gemeente


Polder De Buitenzomerlanden:  
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/wonen-en-verkeer/polder-de-buitenzomerlanden
Visie De Buitenzomerlanden
Wijziging fietspad: Noordrand
Zonnepark Heinenoord: verzameling gemeentelijke documenten
Windpark Oude Maas: verzameling gemeentelijke documenten
Programmaplan Duurzaamheid:

Regionale Energiestrategie 1.0 Hoeksche Waard

Provincie

Energie- en omgevingsbeleid Zuid Holland

Rijk

Ruimtelijke ordening EIB, woningbouw in groengebied: 
https://www.eib.nl/pdf/Ruimtelijke%20ordening%20en%20woningbouwlocaties.pdf
– Rapport van Woorden naar daden: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/06/rapport-van-woorden-naar-daden-over-de-governance-van-de-ruimtelijke-ordening
– Klimaatakkoord over effecten van nieuwe energiebronnen op gezondheid en veiligheid
https://www.windwiki.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021-Klimaatakkoord-effecten-van.pdf

Raad van State dwingt milieubeoordeling af

Helpdesk wind op land

Windenergie Nieuws

Kenniscentrum InfoMill

Europa

EUROPA

Energiebeleid Europese Unie

Arrest van Nevele tekst

Arrest van Nevele uitleg

Verdrag van Arhus tekst

Verdrag van Aarhus uitleg

Europa decentrale wetgeving