Een dorpsraad

Op dit moment zet een aantal vrijwilligers uit Heinenoord zich geheel belangeloos in als De Vrienden van Heinenoord.

Zou het niet nog beter zijn om hun werk meer toekomstzeker te laten worden? Kan het niet democratischer?

De gemeente Hoeksche Waard heeft de participatievisie voor bewoners vastgesteld. Daarin krijgen bewoners het ”recht op uitdaging” en het ”recht op interpellatie”

Een prachtige opstap om ook daadwerkelijk gehoord te worden. Naar onze mening is het ook belangrijk die rechten niet alleen individueel te gebruiken, maar ook samen met anderen. Een dorpsraad kan ook helpend zijn. En uiteraard ook zelf gebruik maken van die nieuwe rechten. Om een groepsbelang te vertegenwoordigen moet een dorpsraad goed met de bewoners kunnen communiceren. De Vrienden van Heinenoord hebben inmiddels wel bewezen een degelijke enquete te kunnen organiseren en goed gebruik te maken van social media. Inmiddels is er een passend contact met de pers.

Ons beeld van een dorpsraad

Dorpsraadsleden worden periodiek gekozen door alle bewoners uit kandidaten die ook bewoners moeten zijn. Er zijn statuten, regels waar alle gekozen leden zich aan moeten houden. Het bestuur moet elk jaar aan de bewoners en de gemeente vertellen wat ze gedaan en bereikt hebben en hoe het beschikbare geld is besteed (subsidies, giften). Daarom worden er een voorzitter, een secretaris en een penningmeester uit de raadsleden gekozen. Jaarlijks worden de financiën gecontroleerd door een bewonerscommissie. Niet door raadsleden zelf.