Geschiedenis Buitenzomerlanden

Waarom heten de Buitenzomerlanden eigenlijk zo? Waar komt die naam vandaan?

Het hele gebied ten zuiden van de waterkerende dijk in de polder De Zomerlanden of liever de “Zomerlandsche Polder’ (ten zuiden van de waterkerende dijk(het fietspad) tussen de haven van Heinenoord en Kuipersveer) noemen we De Buitenzomerlanden. Eigenlijk bestaat deze polder uit twee delen, namelijk de ’West-Zomerlandsche Polder’ (drooglegging in 1488) en de Oost-Zomerlandsche Polder (1578). De grens tussen deze 2 polders ligt bij de Mollekade, terwijl de Dorpstraat/Oosteinde/Blaaksedijk de zuidgrens vormt. Het grootste deel van Heinenoord ligt dus officieel in de ’West-Zomerlandsche Polder’. Het deel ten westen van de Molenweg werd ook wel De Laagjes genoemd. Dat is feitelijk een apart polderdeel.

De Buitenzomerlanden vormden vroeger een laaggelegen buitendijks gebied langs de Oude Maas, een soort uiterwaard (of, zoals dat in de Hoeksche Waard heet, een grasgors). Dit gebied is in de jaren zestig volgespoten met slib uit de Rotterdamse havens. Deze grasgorzen liepen door tot Kuipersveer, Ze bestonden uit diverse delen, die op sommige kaarten vaak ook weer een eigen naam hadden, zoals Kooimansland, Spuivelden en Avenhil. Voor het gemak worden ze nu onder de gemeenschappelijk naam ‘De Buitenzomerlanden’ genoemd. De werkgroep Buitenzomerlanden beperkt zich tot de inrichting van het gebied tussen het haventje en de Heinenoordtunnel.

“Zomerlanden” heeft te maken met het zomerse gebruik als graspolder voor beweiding en hooiland. In de winter was de grond vaak te nat of liep het onder. Denk aan de meer oostelijk gelegen Geertruida-Agathapolder, die ook wel als tweede naam ‘De Blankert’ heeft. De buitendijkse grasgorzen moeten vroeger waardevolle natuurterreintjes geweest zijn (weidevogels, planten). Sommige oudere Heinenoorders weten dat nog wel. Het weitje tussen PKF en de leidingstraat, (nu binnendijks!) vormt feitelijk het enige restant van de vroegere buitendijkse grasgorzen rond het dorp.

Op de oude kaart van de Hoeksche Waard boven dit artikel vindt u al die oude poldernamen terug.