De Buitenzomerlanden

Het belangrijkste onderwerp waar de Vrienden van Heinenoord zich tot nu mee bezighouden is de bewonersparticipatie rond de ontwikkelingen aan de noordrand van de Hoeksche Waard in de ”achtertuin van Heinenoord” Het gaat om 2 gebieden: de Buitenzomerlanden aan de oostzijde van de A29 en de Zomerlanden aan de westzijde van de A29. Aan de oostzijde zijn inmiddels 3 windturbines geplaatst en aan de westzijde 2. De vergunningsaanvraag voor een zonneweide aan de westzijde van de tunnel is ingetrokken naar aanleiding van de vele negatieve reacties uit het dorp. De Vrienden van Heinenoord hebben met hun enquete de mening van het overgrote deel van de Heinenoorders voor het voetlicht kunnen brengen.

Na het afblazen van de zonneweide is de grondeigenaar, verzekeraar a.s.r., op zoek gegaan naar een ander verdienmodel voor de grond. Daartoe is de werkgroep Buitenzomerlanden ingesteld. Ook daarin zijn de Vrienden van Heinenoord vertegenwoordigd! Het gaat over de inrichting van de Achtertuin van Heinenoord. De werkgroep organiseert de inspraak van de bewoners. Op onze site houden we u op de hoogte.

Veel informatie over de Buitenzomerlanden vindt u op de speciale website: www.buitenzomerlanden.nl

De Vrienden van Heinenoord zijn bij 3 belangrijke participatiethema’s betrokken (geweest). We blijven opkomen voor de belangen van de bewoners.