De mensen achter…

Wie zijn de mensen achter ‘Vrienden van Heinenoord’?

Na enkele berichtgevingen rondom de plannen voor het ontwikkelen van een zonnenpannelenveld op het gebied Buitenzomerlanden net boven het dorp Heinenoord zijn een aantal bezorgde medebewoners opgestaan en is de groep ‘Vrienden van Heinenoord’ geformeerd. Doel: er voor zorgen dat de bewoners gehoord worden!

In totaal bestaat de groep uit negen medebewoners allemaal woonachtig in Heinenoord.

Wat is hun achtergrond?

In ieder geval zijn ze alle negen gedreven om iets te betekenen voor Heinenoord en de Heinenoorders. De stem van het dorp laten horen in zaken waarbij het belangrijk is die stem te laten horen! Op dit moment gaat dat vooral om de gang van zaken bij de ontwikkeling van de Noordrand van de Hoeksche Waard: de inrichting van de Buitenzomerlanden. In het dagelijks leven hebben of hadden ze allen een baan met forse verantwoordelijkheden en uitdagingen.


‘De Vrienden van Heinenoord’ kunnen trots zijn op het feit dat vooral door toedoen van hen de gemeente heeft toegegeven om de stem van de bewoners van Heinenoord te laten gelden. U kent vast nog wel de enquete die wij in der tijd hielden waarop u goed reageerde….

Inmiddels is het 2023 en kent de groep nog eigenlijk 3 actieve ‘aanjagers’. Zij nemen als bewoners en als ‘Vrienden van Heinoord’ deel aan de werkgroep die is geformeerd om één en ander rondom de ontwikkeling van Buitenzomerlanden te begeleiden……

Leden ‘Vrienden van Heinenoord’
NaamOmschrijvingWerkervaring
Ben SmitOprichter en woordvoerder, beheer website(s)Privacy professional in de zorg
Piet Zijlstralid, archiefonderzoek, beheer website(s)Gepensioneerd schoolleider openbaar basisonderwijs
Marcel van RooijenlidEigenaar Everion verzekeringen voor sport- en vershandel
Bob van der LindenlidEigenaar Marketing & Communicatie Bureau
Luc van SoestlidCommercieel manager
Marit KuyperslidEigenaar MK Floral Design, vormgever
Susanne MaassenlidAdviseur Erasmus MC
Florian van NieuwenhuizenlidInstallatieverantwoordelijke bij Waterschap Hollandse Delta