Nieuwsbrief Buitenzomerlanden

Meer informatie op www.debuitenzomerlanden.nl.
Voordat de ontwerprichtingen zijn uitgewerkt is er veel informatie opgehaald. Deze achtergrondinformatie is te vinden op onze website.

Kosten en baten
De aanleg en beheer van natuur in het gebied kosten geld. De opwek van zonne-energie en de exploitatie van batterijen leveren geld op. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor de waardevermindering die plaatsvindt wanneer agrarische grond wordt omgezet in bos. Lees op onze website meer over de verschillende kosten en baten die mee hebben gewogen in de totstandkoming van de ontwerprichtingen. Zie website www.debuitenzomerlanden.nl tabblad – Inventarisatie, kosten en baten

Gespreksronde
Er heeft overleg plaatsgevonden met alle partijen die iets te zeggen hebben over het gebied. Op onze website staat beschreven welke informatie hier is opgehaald. Zie website www.debuitenzomerlanden.nl tabblad – Inventarisatie, gespreksronde

Geluid
Door Bosch & Van Rijn is onderzocht of de realisatie van het zonnepark een effect heeft op de geluidsbelasting van de windturbines op woningen. Zie website www.debuitenzomerlanden.nl tabblad – Achtergrondinformatie, zonneveld

Bodemverontreiniging
Door Tauw is onderzoek gedaan naar de bodemverontreiniging in het gebied. Het onderzoek is terug te vinden op onze website. Zie website www.debuitenzomerlanden.nl tabblad – Achtergrondinformatie, bodemvervuiling