Ontwerprichting 2

Let op!

Eerder stond hier een afbeelding waar een groter gebied was ingetekend. Per ongeluk is er een stuk grond van het Waterschap onterecht meegenomen in het ontwerp. Dit is in de huidige afbeelding gecorrigeerd. De correctie heeft plaatsgevonden op 17-05-2024 om 13:16 uur.

Van agrarisch naar natuur & recreatie met zonneveld en batterijopslag

Het grootste deel van het bos uit optie 1 wordt verspreid over het grotere middendeel. Er lopen wandelpaden door het hele gebied en op verschillende plekken zijn bankjes geplaatst. 

Ter hoogte van de woonkern wordt een open veld gerealiseerd waar gerecreëerd kan worden (sport, spel, picknick, evenement).

Met deze ontwerprichting worden de volgende wensen en ideeën uit de enquête toegepast:

  • Wandelgebied (41%)
  • Natuur/groen (26%)
  • Recreatie (25%)
  • Bos (23%)
  • Losloop-/speel-/uitlaatgebied voor honden (16%)
  • Opwekken van duurzame energie (9%)
  • Evenemententerrein (8%)
  • Park (7%)
  • Banken en zitplaatsen (3%)

Geluidsonderzoek leerde dat het zonneveld geen verhoging van het omgevingsgeluid oplevert. Een zonneveld zal zoveel als mogelijk uit het zicht worden aangelegd. De batterijen komen langs de A29 en worden ook aan het zicht onttrokken.