Vragenlijst ontwerprichtingen De Buitenzomerlanden
In de nieuwsbrief van april 2024 van de Gemeente Hoeksche Waard werd aangekondigd dat er 2 mogelijke ontwerpinrichtingen zijn voor het gebied De Buitenzomerlanden. U ontving als inwoner van Heinenoord in mei de uitnodiging om uw voorkeur over deze 2 ontwerprichtingen te geven.

Informatiebijeenkomst inrichting De Buitenzomerlanden inwoners Heinenoord
Op dinsdag 21 mei organiseerden de werkgroep samen met gemeente Hoeksche Waard en REF een
informatiebijeenkomst in ‘t Hof van Assendelft. Ongeveer 60 mensen bezochten de informatiebijeenkomst voor meer informatie over de ontwerprichtingen.

Resultaten vragenlijst
Wij hebben de stemmen verzameld en geteld. In totaal ontvingen we 345 stemmen met de volgende uitslag:

Wat betekent deze uitslag?
Dit betekent dat ontwerprichting 2 verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Het plan wordt in meer detail uitgewerkt.

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn er verschillende vragen gesteld en ideeën gedeeld die in de verdere uitwerking worden meegenomen. Deze ideeën omvatten onder andere:

  • Het al dan niet toestaan van loslopende honden;
  • Het toestaan van evenementen op het geplande terrein;
  • De wens voor een voetpad langs het fietspad.

Bron: Nieuwsbrief Buitenzomerlanden