Vrienden van Heinenoord

Wat willen De Vrienden van Heinenoord?

Het ging goed mis!

Er gebeurde iets aan de noordrand van het dorp Heinenoord. Enkele jaren geleden heeft de toenmalige gemeente Binnenmaas besloten dat er 5 windturbines gebouwd mochten worden langs de noordrand van die gemeente. Het windpark Oude Maas werd echter pas gebouwd toen alle 5 voormalige gemeenten waren samengegaan in een grote nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Mede omdat dat beleidsarm gebeurde, ontstond er al snel onduidelijkheid.

De oorspronkelijke planning.

Het was voor de bewoners absoluut niet duidelijk hoe de plannen voor de Buitenzomerlanden (noordzijde van dorp Heinenoord) en aan de oostzijde van de tunnel (boven Blaaksedijk) er concreet uit zouden zien toen duidelijk was dat er echt iets groots en ingrijpends stond te gebeuren.

Het democratische besluitvormingsproces zou niet geheel volgens de regels zijn verlopen. Het leek of ontwikkelaars vrij spel kregen om niet alleen windturbines te plaatsen maar ook nog om een grote zonneweide van ongeveer 20 hectare in te richten in hetzelfde gebied vlak boven het dorp Heinenoord.

Aanvankelijk gebeurde dit alles zonder de bewoners er bij te betrekken. Terwijl de ontwikkeling een enorme impact zou hebben op de woonomgeving van de dorpelingen. Er ontstond onvrede en rumoer. De geruchtenstroom kwam op gang. De gemeente en de raad reageerden niet adequaat. De ontwikkelaars moesten de bewoners informeren en bevragen op hun mening. De gemeente Hoeksche Waard gaf de regie uit handen.

Participatie?

Eneco heeft toen een enquete uitgezet die openstond voor iedere internetbezoeker, ook al woonde iemand 1000 km verder. Knullig, sturend en onprofessioneel. De bewoners mochten slechts een vinkje zetten bij voorgeprogrammeerde informatie. Een eigen inbreng was niet mogelijk. Er viel niets te kiezen. Deze enquete schoot naar de mening van een aantal Heinenoorders ernstig tekort waar werkelijke bewonersparticipatie noodzakelijk was. En die ook was toegezegd!

Dat kan veel beter!

Deze 8 bewoners bundelden hun krachten in “De Vrienden van Heinenoord” Met veel kennis van zaken werd een professionele alternatieve enquete gemaakt en voorgelegd aan alleen de bewoners van Heinenoord. De uitkomst van de enquête sprak boekdelen: een heel duidelijk beeld van wat er leefde en leeft onder de inwoners van Heinenoord. Heinenoorders willen geen zonneweides en windturbines zo dicht bij het dorp. Met die informatie zijn de Vrienden in gesprek gegaan met de Gemeente en de projectontwikkelaar.  De turbines waren niet meer te stoppen, de zonneweides wel!

De stem van de bewoners blijvend laten doorklinken

Om de stem van de bewoners in ieder geval blijvend te laten horen hebben de Vrienden besloten door te gaan met hun activiteiten: in gesprek met ambtenaren, met de eigenaren, met wethouders, met raadsfracties en de burgemeester. En natuurlijk met de bewoners. Mede dankzij acties van de Vrienden van Heinenoord zitten bewoners (en enkele betrokken organisaties) nu aan tafel met de ontwikkelaars, eigenaren van de grond en met de gemeente. De gesprekken gaan over de inrichting van het gebied boven het dorp en moeten leiden tot echte inspraak van ALLE bewoners van Heinenoord. Het gaat immers over hun leefomgeving!

De Vrienden zijn te vinden in de pers en andere media: kranten, Omroep Hoeksche Waard, Facebook, Instagram, Twitter.

Dit zonnepark kwam er niet!