Werkgroep Buitenzomerlanden: enquête.

Werkgroep inrichting Buitenzomerlanden: “de achtertuin van Heinenoord”
Op de laatste grote bewonersbijeenkomst is uitgelegd dat de komst van zonneweides van de baan is. Daar waren de bewoners zichtbaar blij mee. Maar… de grondeigenaar wil om voor hem belangrijke redenen toch een andere bestemming vinden voor het grootste deel van het gebied. De ondergrond is te veel vervuild om daar nog voedsellandbouw op toe te staan.

In het kader van bewonersparticipatie wil de eigenaar (a.s.r.)een andere bestemming voor de grond graag met de bewoners afstemmen. Dat zou moeten leiden tot tevredenheid bij asr en de bewoners!

Er is afgesproken dat een kleine groep bewoners samen met de gemeente en initiatiefnemers in gesprek gaat om een kader voor de volgende grote bewonersbijeenkomst op te stellen.

Inmiddels zijn er meerdere gesprekken gevoerd. Op de website van de gemeente vindt u alle beschikbare informatie. Zodra er nieuws is te melden doen wij dat ook op onze website.

De werkgroep bestaat uit:

 • De grondeigenaar (a.s.r.) en initiatiefnemer (www.asr.nl)
 • De eigenaar van de windturbines (REF iov Eneco), ook initiatiefnemer.
 • Hoekse Waard Duurzaam (www.hoekschewaardduurzaam.nl)
 • Hoekschewaards Landschap (www.hwl.nl) adviseert over natuuraspecten
 • De Vrienden van Heinenoord (www.vriendenvanheinenoord)
 • Enkele individuele bewoners uit het dorp Heinenoord
 • Bewoners Noordrand (beperken zich met adviezen tot de oostzijde van de tunnel)
 • Buurt Bestuurt
 • Staatsbosbeheer (www.staatsbosbeheer.nl) grondeigenaar en adviseur bosbeheer
 • Het waterschap Hollandse Delta (www.wshd.nl) grondeigenaar en adviseur waterbeheer
 • De Gemeente Hoeksche Waard toetst plannen aan juridisch kader en is vergunningverstrekker

De namen van de werkgroepleden:

 • Sjaak Bos (inwoner Heinenoord)
 • Niels van Pelt (inwoner Heinenoord)
 • Piet Zijlstra (Vrienden van Heinenoord)
 • Ben Smit (Vrienden van Heinenoord)
 • Arjo van Dijk (Inwoner van Heinenoord)
 • Harry van Es (Stichting Noordrand Open)
 • Leone Leeuwenburg (Buurt Bestuurt)
 • Marcel van Rooyen (Vrienden van Heinenoord)
 • Nelleke van Buren (inwoner Heinenoord)
 • Jaap Rottink (grondeigenaar a.s.r.)
 • Piet Jansen (HoekscheWaardDuurzaam)
 • Sjoerd Reinstra (Hoekschewaards Landschap)
 • Ronald Kloet (ontwikkelaar, Renewable Energy)
 • Moniek Stapel (projectleider gemeente Hoeksche Waard)

Er is afgesproken dat de werkgroep in onderling overleg beslist over hoe en wat er aan de bewoners voorgelegd zou worden. De stem van de bewoners bepaalt de uiteindelijke keuze uit de mogelijkheden voor de inrichting van het gebied. Deze keuze wordt dan voorgelegd aan de gemeente. De informatie over en verslagen van de bijeenkomsten van de werkgroep zijn te vinden op de website van de gemeente

UW STEM TELT ECHT!

Alle puzzelstukjes moeten in elkaar passen

De tijdsplanning van de eerste enquête: