Onze betrokkenheid bij de windturbines, zonneweide en de inrichting van het gebied boven het dorp heeft veel te maken met de duurzaamheid van onze woonomgeving. En zeker ook met de leefbaarheid in en om ons dorp.

Over duurzaamheid is veel te zeggen. Ook met betrekking tot het woongenot en energieverbruik van uw woning. Gelukkig hoeft niemand zijn eigen wiel uit te vinden. Het is wel lastig de goede keuzes te maken!

Wij proberen u op onze website te informeren over dit thema. U maakt uw eigen keuzes!

Als eerste willen we u graag wijzen op de website van Milieu Centraal. Een organisatie die zich voorlichten als doel stelt.