Recent was in de landelijke pers aandacht voor een onderzoek van TNO naar het verband tussen de aanwezigheid van (toekomstige) windturbines en de effecten daarvan op de waarde van woningen in een straal van 2500 meter. Uit het rapport blijkt dat woningen binnen die straal gemiddeld 3,8 % minder in waarde zullen stijgen dan woningen buiten die straal. Absolute getallen worden niet nader genoemd. De woningwaarde wordt uiteraard door meer factoren bepaald. Toch is het begrijpelijk dat er vragen over zijn in Heinenoord en omgeving. Deze bereikten ook de Vrienden van Heinenoord. Voor een aantal konden we een antwoord vinden.

  1. Kunnen bewoners een gezamenlijke claim voor financiële schade indienen bij de gemeente? Bijvoorbeeld door de Vrienden van Heinenoord?

Antwoord: De regels voor het indienen van een claim laten niet toe dat De Vrienden van Heinenoord die claim kunnen indienen. De VvH heeft geen juridische status en kennis. Een jurist kan wel namens een groep eigenaren in gesprek gaan of zelfs een zaak aanspannen tegen de gemeente en/of initiatiefnemers om claims gehonoreerd te krijgen. Deze zullen alsnog door elke eigenaar apart moeten worden ingediend omdat elke situatie anders is.

  1. Helpt de gemeente Hoeksche Waard haar bewoners bij een claim net zoals dat in Barendrecht gebeurt?

Antwoord:  Dat is nog niet bekend. In de gemeenteraad worden hierover vragen gesteld door een van de partijen (Burgerbelangen) Elke gemeenteraad maakt zijn eigen keuzes. Het is een politiek besluit. Op 23 mei reageert de gemeente. Het ligt echter niet voor de hand dat een gemeente die de vergunning verleende de bewoners gaat helpen bij een claim ten gevolge van die vergunning…

  1. Hoe dien ik zelf een claim in?

Antwoord: Voor het indienen van een claim voor planschade vindt u op de website van de gemeente Hoeksche Waard een formulier 

De voorwaarden voor een planschadeclaim vindt u hier: gemeente Hoeksche Waard

Voor het indienen van een claim betaalt u 300 euro leges. Dat geld wordt niet terugbetaald als uw claim niet wordt gehonoreerd.

De Vereniging Eigen Huis geeft meer informatie over het indienen van een claim.

  1. Wie betaalt de claim?

Antwoord: Een toegekende claim wordt betaald door degene die de schade veroorzaakte. In het geval van de windturbines de eigenaren daarvan. De gemeente betaalt uit en verhaalt dat op de veroorzakers.

  1. Hoeveel kans heb je om je claim toegewezen te krijgen?

Antwoord: Tot nu toe zijn de meeste claims afgewezen. Het is ons niet bekend welke wel zijn toegewezen. De bestaande normen en regels zijn meestal de reden van  afwijzen. Er is bovendien altijd een eigen risico van 2% van de waarde van uw woning. Ons is bekend dat ambtenaren bewoners afraden een claim in te dienen. 

Er zijn inmiddels meer (negatieve) effecten van windturbines bekend dan toen de normen en regels werden opgesteld. Het is aan de overheid (ook lokale politici) hier wat mee te doen….

  1. Wat is de uiterste datum om een claim in te dienen?

Antwoord: de uiterste datum waarvoor een claim voor planschade in te dienen is altijd vijf jaar na onherroepelijke vaststelling van een besluit. In het geval van Windpark Oude Maas is die uiterste datum 19-6-2024.

  1. Waar vind ik het hele TNO rapport?

Antwoord: Het hele rapport vindt u hier. Een samenvatting staat hier.

In 2019 schreef de RVO over hetzelfde thema ook een rapport.

  1. Hoe weet ik hoe ver mijn woning van de windturbines is verwijderd?

Antwoord: Hier vindt u (binnenkort) een document met de berekende afstand tot de dichtstbijzijnde windturbine per adres LINK

  1. Waar vind ik nog meer informatie?

De gemeente Hoeksche Waard zet haar informatie over het Windpark Oude Maas op haar website.