Persbericht
Rotterdam, 5 september 2022


Voortgang proefbedrijf Windpark Oude Maas
Vanaf 12 juli jl. zijn de eerste windturbines van Windpark Oude Maas in proefbedrijf gegaan. Tot nu
toe draaien er 4 windturbines en de verwachting is dat komen week de laatste windturbine ook kan
beginnen met het proefbedrijf. Deze turbine heeft vertraging opgelopen met de montage, omdat er
een paar onderdelen recent pas geleverd zijn.
Komende weken zullen de 4 windturbines hun proefbedrijf afronden en een paar dagen stil staan
voor een grote inspectie na het proefbedrijf.

Geluidsmeting tijdens proefdraaien van Windpark Oude Maas
Tijdens de proefdraaicampagne van Windpark Oude Maas wordt het geluid op verschillende plaatsen
in de omgeving gemeten. Deze metingen lopen door tot dat ook de laatste windturbine zal gaan
draaien. In de loop van komende 2 maanden kijken we of er voldoende bruikbare data gemeten is.
Aansluitend zal er een informatieavond ingepland worden waarin deze resultaten worden terug
gekoppeld aan de omgeving.

Over Windpark Oude Maas
Langs de Oude Maas realiseren Eneco en renewable factory een windpark met 5 windturbines.
Windpark Oude Maas gaat met een totaal opgesteld vermogen van 18,00 MW jaarlijks ongeveer
67.000 MWh aan groene stroom opleveren. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijks stroomverbruik van
circa 24.000 huishoudens.

Met de komst van het windpark wordt een grote bijdrage geleverd aan het behalen van de
klimaatdoelen van de Gemeente Hoeksche Waard en haar ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.
Dat betekent dat alles wat in de Hoeksche Waard plaatsvindt geen negatieve gevolgen heeft voor het
klimaat. Eneco en renewable factory dragen hier graag aan bij met dit project.