Een geluidsmeter wordt geïnstalleerd .

Geluidsmeting van start voor Windpark Oude Maas 

We ontvingen het onderstaande persbericht over geluidsmetingen bij ”ons” windpark. Goed nieuws. De ontwikkelaars nemen de opmerkingen van de bewoners serieus. De Vrienden van Holland waren bij de voorbereidingen en de plaatsing betrokken.

“Deze week is een geluidsmeting gestart in Barendrecht en de Hoeksche Waard naar het geluid van de turbines van Windpark Oude Maas. Naar aanleiding van de geluidsinformatieavond van 2 juni vindt het onderzoek plaats om vast te stellen hoeveel geluid de turbines maken in de omgeving. De meting neemt een aantal maanden in beslag. De komende weken zullen de windturbines stuk voor stuk in proefbedrijf gesteld worden.

Geluidsmeting

Tijdens de geluidsinformatieavond is besloten de geluidsmeting uit te voeren. Hiervoor is een werkgroep gevormd met omwonenden en de initiatiefnemers van Windpark Oude Maas. Samen met een gespecialiseerd bedrijf hebben zij het onderzoek voorbereid. Inmiddels zijn geluidsmeters geplaatst op verschillende locaties in Barendrecht en de Hoeksche Waard. Hier wordt de komende maanden gemeten in hoeverre geluid afkomstig is van het windpark. De resultaten van het onderzoek worden tijdens een nog te plannen informatieavond teruggekoppeld aan geïnteresseerden.

Over Windpark Oude Maas

Langs de Oude Maas realiseren Eneco en renewable factory een windpark met 5 windturbines. Windpark Oude Maas gaat met een totaal opgesteld vermogen van 18,00 MW jaarlijks ongeveer 67.000 MWh aan groene stroom opleveren. Dat is vergelijkbaar met het jaarlijks stroomverbruik van circa 24.000 huishoudens.

Met de komst van het windpark wordt een grote bijdrage geleverd aan het behalen van de klimaatdoelen van de Gemeente Hoeksche Waard en haar ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat alles wat in de Hoeksche Waard plaatsvindt geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. Eneco en renewable factory dragen hier graag aan bij met dit project.”