Eneco en renewable energy onderhouden een website over het windpark bij Heinenoord. (www.windpark-oudemaas.nl)U vindt daar toelichtingen en uitleg over het windpark.

Informatievoorziening bewonersparticipatie bij inrichting Buitenzomerlanden

We verwachten dat u hier binnenkort ook meer informatie vindt over de inrichting van de Buitenzomerlanden.

Uiteraard zullen we u op onze website van alles op de hoogte houden. Ook op de website van de gemeente (www.gemeentehw.nl) en www.buitenzomerlanden.nl zult u die informatie kunnen vinden. Op dit moment is deze laatste website nog in onderhoud.

In de werkgroep die zich bezighoudt met het proces van bewonerspartcipatie bij de inrichting van de Buitenzomerlanden is afgesproken dat alle leden dezelfde informatie delen op hun eigen social media. Op die manier worden zoveel mogelijk bewoners geïnformeerd.