De Geluidsverwachtingenapp biedt real-time inzicht in de verwachting op geluid van het windpark.

Het geluid van windturbines is sterk afhankelijk van het weer en met name de wind. Specifiek voor omwonenden van windparken heeft Arcadis een interactieve app ontwikkeld: Geluidsverwachting.nl. Deze app ondersteunt het in beeld brengen en monitoren van verwachtingen zoals het geluid van een windpark én het maakt het mogelijk op ieder moment van de dag eenvoudig en snel aan te kunnen geven hoe het geluid op dat specifieke moment wordt beleefd. 

De app Geluidsverwachting.nl geeft inzicht hoe het geluid van het windpark ter plaatse van een woning gedurende de dag en nacht kan veranderen en hoe zich dit verhoudt tot andere aanwezige omgevingsgeluiden, zoals verkeersgeluid in de buurt. Met de app krijgt men inzicht in de voorspelling van de mate van geluid voor de komende uren en dagen.

Meer inzicht qua beleving

Op basis van de ontvangen feedback wordt onder meer een beeld verkregen van hoe de lokale omgeving het geluid van het windpark beleeft, wat de invloed van de weersomstandigheden en het omgevingsgeluid op een specifiek moment zijn. Zo kunnen eventuele afwijkingen van de in bedrijf zijnde windturbines eerder en nauwkeuriger geconstateerd worden opdat er, zo mogelijk, specifiek actie op ondernomen kan worden.

De app is beschikbaar in de Apple Store en in Google Play