Op 12 april om 19.30 uur organiseren Eneco en REF een digitale informatieavond over het onderzoek naar het geluid van de windturbines. De avond is bedoeld voor de bewoners van Heinenoord en Barendrecht.

Aan beide zijden van de Oude Maas zijn metingen verricht om te onderzoeken of en hoeveel geluid de windturbines toevoegen aan het bestaande geluid. De resultaten worden op deze avond gepresenteerd.

De Vrienden van Heinenoord zijn als lid van de werkgroep betrokken geweest bij de keuze van de meetlokaties. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in geluidsmetingen.

In de werkgroep zitten bewoners van beide zijden van de Oude Maas. Er is op 4 punten gemeten. Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest t.o.v. het windpark. Er is een aantal weken gemeten voor het windpark in werking is gesteld en toen het in bedrijf was. De resultaten zijn telkens gebundeld in gemiddelde blokjes van 10 minuten en op meerdere geluidsfrequenties.

Tijdens de informatieavond wordt een uitleg en toelichting gegeven over het onderzoek en de resultaten. Tevens is er een uitleg over de resultaten van de geluidsverwachtingenapp.

Via deze link vindt u meer informatie vanuit de Gemeente Hoeksche Waard over het Windpark.

Hieronder nog enkele handige links naar app’s en websites: