In de zomerperiode hebben de werkgroepactiviteiten stilgelegen. Binnenkort verwachten we de draad weer op te pakken.

We geven nu wel antwoorden op enige gehoorde vragen.

V1 Waren de windturbines tijdens het proefdraaien wel belast?
A1 Ja, tijdens het testen waren de turbines belast. Op dat moment produceerden ze energie op dezelfde wijze

zoals ze dat nu gebeurt.

V2 Is er al meer bekend over de geluidsmetingen?
A2 Er is te weinig bekend om nu al een oordeel te geven. Er moet gedurende een langere periode met verschillende seizoens-, weer- en windtypen gemeten zijn om een goed oordeel te kunnen geven. Wat opvalt is dat de app betrekkelijk weinig wordt gebruikt om uw eigen ervaring door te geven. In de afgelopen maanden waren dat vooral meldingen die geen of nauwelijks overlast aangaven. Indien u andere ervaringen heeft dan adviseren wij u die zeker via de geluidsapp te melden. Heeft u de app al geïnstalleerd?
In november is het volgende overleg over de resultaten van de geluidsmetingen zoals die nu bekend zijn gepland.

V3 Waar vind ik de geluidsverwachtingenapp?
A3 Hier vindt u meer informatie over de geluidsverwachtingenapp.

V4 Waarom draaien de turbines niet altijd of niet altijd tegelijk?
A4 Hierop hebben we nog geen antwoord gekregen van REF of Eneco.