De turbines bij de Oude Maas

Verwacht kon worden dat de windturbines voor gemengde gevoelens en ervaringen zouden zorgen. Van ”het valt erg mee” tot ” ze maken me gillend gek”.

Dat lijkt in de praktijk ook zo uit te pakken. Verschillende bewoners ervaren het geluid van de turbines verschillend. De geluidsapp die ter beschikking is gesteld wordt (nog) niet veel gebruikt. Er worden beperkt klachten in gedeeld en als deze er staan betreft het een beperkte stijging van omgevingsgeluid.

In het Algemeen Dagblad verschenen enkele artikelen met interviews met omwonenden en hun ervaringen.

Artikel 1 Een bewoner in de buurt van turbine 1 en 2

Artikel 2 Bewoners in de buurt van turbine 4 en 5.

De geluidsmetingen zijn nog gaande! In de afgelopen periode waren ze aan de oostrand van Heinenoord geplaatst in de tuin die het dichtste bij de turbines staat. Bij turbine 1 en 2. Op dit moment (22-10) staat de apparatuur weer aan de Barendrechtse zijde en aan de Gorsweg nabij turbines 4 en 5.
Binnenkort worden alle metingen geëvalueerd.

Kritische bewoners blijven we ook horen. Veelal op social media. Een voorbeeld daarvan